વિન્ડપ્રૂફ વોટરપ્રૂફ જેકેટ

$64.95

જલદીકર! માત્ર 8 સ્ટોક બાકી વસ્તુઓ

વિન્ડપ્રૂફ વોટરપ્રૂફ જેકેટ
વિન્ડપ્રૂફ વોટરપ્રૂફ જેકેટ
  • જળ પ્રતીરોધક: The waterproof shell blended materials create an effective barrier from rainwater, keeping you completely dry and comfortable.

વિન્ડપ્રૂફ વોટરપ્રૂફ જેકેટ
  • વિન્ડપ્રૂફ: Features an adjustable drawcord hood, elastic cuffs with hook and loop fastener and an adjustable drawcord hem, this softshell jacket for men helps to keep the wind out and keep you warm in winter.
  • Warmth-keeping& Comfortable: With stretchy shell fabric and soft polar fleece lining, this climbing jacket provides maximum comfort and warmth for you during outdoor activities.
વિન્ડપ્રૂફ વોટરપ્રૂફ જેકેટ
  • ડિઝાઇન: Military tactical design with stand-up collar and full zip-up, patch on each arm.
  • એડજસ્ટેબલ: This soft shell jacket features bound cuffs, which prevent the cold wind from pouring